انواع صفحه کابینت
20 جولای

انواع صفحه کابینت

بهترین نوع صفحه کابینت صفحه کابینت که به پیشخوان و کانتر نیز معروف ست ، در واقع سطح صاف و یکیدستی ست که بر روی کابینت زمینی قرار میگیرد . در گذشته  از سنگهای مرمریت استفاده میشد که به دلیل عدم تنوع رنگ و عدم همخوانی با طرحهای کابینت mdfاستفاده از این سنگها منسوخ شده است […]